• by maja
  • 9 rujna, 2023
  • 0

Medicina rada

Vršimo liječničke preglede, preglede vozača, radnika, učenika, preglede zaštitara, vatrogasaca te čuvara i zaštitara. Vršimo testiranje urina i psihologijsko savjetovanje.